NMARKETS

NMARKETS és una societat orientada a la consultoria estratègica i màrketing per a petites i mitjanes empreses, alhora que gestiona i dirigeix diferents unitats de negoci.

BRICKELL Vending: Venda i comercialització de juguets i llaminadures a través del canal Vending directe, amb màquines pròpies instal·lades a centres comercials i ubicacions d’alt tràfic i rotació. www.brickellpoint.com

BRICKELL Toys: Llicència, disseny, fabricació, importació i comercialització de petits juguets llicenciats, seguint la permanent estela dels richmedia, per tal de proveïr dels millors juguets al canal Impuls (Retail) i pels menús infantils del canal  Foodservice. www.brickelltoys.com

 N_Training: Serveis de formació empresarial. Preparem i impartim cursos en diferents centres de formació empresarial de Catalunya, en matèries relacionades amb el Marketing, la Gestió, anàlisis de dades i Business Intelligence.

ShandorConsulting: Unitat que desenvolupa serveis d’assessorament per a la internacionalització de les empreses Catalanes, sobretot per països de l’arc NordAfricà, especialment Algèria. Com a èxits, destacar la internacionalització de 20 empreses de Construcció Catalanes que assoliren un partenariat amb el Ministeri de Cultura d’Algèria per a la rehabilitació del patrimoni històric del país. www.shandorconsulting.com

NMarkets, marketing i Consultoria: Principal activitat de la societat; especialitzada en l’interim management, és a dir, l’assumpció de tasques de direcció i gestió de diferents pimes, des de l’àmbit extern. Fomant part de consells de direcció, assessorem, gestiones i orientem per tal de millorar els processos establerts i acompanyar les empreses en la millora de resultats.

Treballem en els sectors: Càrnics / Panificadores / Construcció / Assessories / GranConsum (Retail) / Hosteleria / Horeca, entre altres.

Anuncios